Przeglądarka z której korzystasz - Internet Explorer - nie jest wspierana przez nasz serwis. Żeby móc w pełni korzystać z serwisu zainstaluj inną przeglądarkę.
Konto Twojej firmy jest obecnie zablokowane. Żeby móc składać zamówienia skontaktuj się ze swoim opiekunem.

Promocja ORNO

Czołówka Led Virone za zakupy z ORNO

 Szukasz okazji? To ją znalazłeś.

Dołóż produkty marki Orno do koszyka w odpowiedniej ilości i ciesz się latarką czołową LED Virone za 1 zł!

Czas trwania: do wyczerpania zapsów

Dostawca: Orno

Asortyment: Produkty ze specjalnym oznaczeniem

Próg zakupowy: Tylko 500 zł netto, a nagroda może być Twoja!

Kod rabatowy: ORNO


Polecane Liczniki

Warunki Promocji

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI

Dodaj produkty marki Orno uczestniczące w promocji do koszyka o wartości spełniającej próg zakupowy w wysokości 500zł Netto. Następnie wpisz kod rabatowy ORNO, aby obniżyć cenę nagrody do 1 zł Netto.

Czas trwania Promocji:

do 31.12 lub do wyczerpania zapasów

Warunki Promocji:

  • Produkty marki ORNO muszą być dodane do koszyka o wartości 500zł Netto.
  • Wprowadź kod rabatowy ORNO podczas finalizacji zamówienia.

Ograniczenia Promocji:

  • Uczestnik może wykorzystać tylko 1 raz kod z danego progu.
  • Towar promowany nie podlega zwrotowi na warunkach określonych w OWS Sklepu internetowego.
Ogólne Warunki Promocji

Ogólne Warunki Promocji

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału w akcjach promocyjnych organizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.ke.pl (dalej Sklep internetowy), zwanych dalej Promocją. Organizatorem Promocji jest Kaczmarek Electric S.A. z siedzibą w Wolsztynie (kod pocztowy 64-200)przy ul. Gajewskich 32,zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000371343, posiadająca numer NIP 915-16-26-618 oraz REGON 932712874,(zwany dalej „Organizatorem”).

Promocja jest skierowana wyłącznie do Przedsiębiorcy oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego www.sklep.ke.pl (zwanego dalej Sklepem internetowym).

Szczegółowe warunki danej Promocji są opisane na stronie Sklepu internetowego, w zakładce Promocje, po kliknięciu w baner dotyczący danej Promocji.

Pracownicy Organizatora nie mogą być Uczestnikami Promocji.

Promocja trwa przez okres każdorazowo określony w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Sprzedaż promocyjna prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Promocja polega na możliwości zakupu towaru promocyjnego (zwanego dalej Nagrodą) za 1,23 zł brutto –w związku z jednoczesnym zakupem towaru promowanego o wartości określonej w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Towar promowany jest określony każdorazowo w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Rodzaj oraz wartość towarów promowanych, które uczestnik Promocji jest zobowiązany jednorazowo zakupić w celu nabycia prawa do zakupu Nagrody za 1,23 zł brutto określone są w szczegółowych warunkach danej Promocji.

Aby otrzymać Nagrodę należy dodać do koszyka zakupowego produkt promocyjny za pomocą przycisku "dodaj do koszyka" a następnie wpisać kupon rabatowy określony w szczegółowych warunkach Promocji w miejscu "kod rabatowy" znajdujący się z prawej strony koszyka zakupowego.

Jeden kupon promocyjny jest przypisany do jednego konta firmowego założonego w sklepie internetowym Organizatora. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

W przypadku braku dostępności Nagród wymienionych w Szczegółowych Warunkach Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany Nagrody na dostępny na inną o podobnych parametrach technicznych i wartości rynkowej.

Towar promowany nie podlega zwrotowi na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem przypadków w których Klient kupił towar promowany w charakterze Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Promocji do zakupu towaru promowanego znajdują zastosowanie wszystkie zasady sprzedaży określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży www.sklep.ke.pl.

Promocja trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów towarów promowanych lub Nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków Promocji w czasie trwania Promocji.

Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Promocji będą obowiązywały od chwili ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Informacja o zmianie Ogólnych Warunków Promocji zamieszczona będzie również w materiałach reklamowych oraz punktach sprzedaży stacjonarnej Organizatora.

Czytaj więcej